0 Items

Siamrath

August 26, 2008

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระเมตตาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เป็นกองทุนสำหรับนักดนตรีคลาสสิก มีชื่อว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาดนตรีของเยาวชน” เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยให้คณะกรรมการส่วนหนึ่งของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพเป็นผู้ดูแล ในระยะต่อมา ปรากฎว่านักดนตรีคลาสสิกที่ควรได้รับการสนับสนุนมิได้มีแต่เพียงเยาวชนเท่านั้น หากแต่มีความหลากหลายทั้งด้านอายุและความสามารถแขนงต่าง ๆ ทั้งนักประพันธ์เพลง และนักดนตรีหลายประเภท ขณะที่ความต้องการสนับสนุนก็แตกต่างกัน บ้างต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศในระดับต่าง ๆ บ้างก็ต้องการไปรับการอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ เป็นต้น ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อให้ขอบเขตการสนับสนุนกว้างขึ้น โดยพระองค์ทรงเป็นผู้สัมภาษณ์ผู้ขอทุนแต่ละท่านด้วยพระองค์เอง และทรงติดตามความคืบหน้าของนักเรียนที่ได้รับทุนนั้นตลอดระยะเวลาการศึกษา และภายหลังจากศึกษาจบแล้ว

ด้วยพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่เปลี่ยนเส้นทางของนักเรียนทุนทั้ง 21 ท่าน และนักเรียนทุนส่วนพระองค์ 2 ท่าน ให้มีโอกาสได้ศึกษาทางด้านดนตรีคลาสสิกตามที่ใฝ่ฝันไว้ ซึ่งต่างก็ได้แสดงสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และต่างฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่เพื่อแสดงฝีมือในคอนเสิร์ตครั้งสำคัญในฐานะนักเรียนทุนในพระองค์ท่าน ในการแสดงดนตรีคลาสสิกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ “แสงรุ้งมิจางหาย แสงนั้นนิรันดร” ซึ่งจัดขึ้น เมื่อเร็วๆนี้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

การแสดงในครั้งนี้ เริ่มต้นจากดนตรีประเภทเครื่องสาย ภายใต้บทเพลง Divermento for Strings in D Major, Movement 1 – 3 ประพันธ์ขึ้นโดย Mozart ซึ่งผสมผสานเครื่องสายทุกประเภท ได้แก่ ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล่ นำโดย นายทัศนา นาควัชระ หัวหน้าวงบางกอก ซิมโฟนี ออเคสตร้า นายทวีเวท และน.ส.อุทัยศรี ศรีณรงค์ นายนนทพัทธ์ – นายปัญญพัทธ์ วงศ์เวชวิวัฒน์ น.ส.ฐิติพรรณ แววหงษ์ นายศิริพงษ์ ทิพย์ธัญ นายคณิน อุดมมะนะ

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงของเครื่องดนตรี 3 ชิ้น ได้แก่ Trio for Piano, Viola and Clarinet "Kegelstadt" Mozart, Movement 1 ประพันธ์โดย Mozart ซึ่งจะแสดงโดย น.ส.ณิชาพัชร วลัยพัชรา (เปียโน) น.ส.อ้อมพร โฆวินทะ (วิโอล่า) และ นายณัฐพล ปั้นทับทิม (คลาริเน็ต) สำหรับอีกบทเพลงหนึ่ง คือ Trio for Piano, Violin and French Horn, Movement 1 ซึ่งประพันธ์ขึ้นโดย Johannes Brahms แสดงโดย น.ส.สุมิดา อังศวานนท์ (เปียโน) ซึ่งเป็นนักเรียนทุนส่วนพระองค์ที่มากด้วยพรสวรรค์ นายคณิน อุดมมะนะ (ไวโอลิน) และนายคมสัน ดิลกคุณานนท์ (เฟรนช์ ฮอร์น)

สำหรับการแสดงที่พิเศษสุด คือ บทเพลงที่นักเรียนทุนของพระองค์ท่านได้ประพันธ์ขึ้นเป็นพิเศษ บทเพลงแรก ชื่อ 02/01/51 ซึ่งประพันธ์ขึ้นโดยนายสิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทกวีของ นายอังคาร กัลยาณพงศ์ ที่ได้แต่งขึ้นเพื่อถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 2 มกราคม 2551 ทั้งนี้ นายสิรเศรษฐได้นำบทกวีดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของบทประพันธ์ โดยบทเพลงนี้ นายสิรเศรษฐ จะเป็นผู้บรรเลงเปียโนเอง และขับร้องโดย น.ส.ศิโยน ดาวรัตนหงษ์ นักร้องโซปราโน ที่มากด้วยความสามารถในระดับแนวหน้าของเมืองไทย

บทเพลงที่สอง ชื่อ Elegy for a great person ซึ่งประพันธ์ขึ้นโดยนายณรงค์ ปรางค์เจริญ นักดนตรีที่ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก ในพระอุปถัมภ์ฯ คนสุดท้าย โดยเป็นทุนสนับสนุนเพื่อไปจัดทำซีดีผลงานเพลงอัลบั้มเดี่ยวกับบริษัท อัลบานี เร็คคอร์ด จำกัด (Albany Records, USA.) ประเทศสหรัฐอเมริกา อันเป็นการเผยแพร่ฝีมือของของนักประพันธ์เพลงคนไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นายณรงค์เปิดเผยว่า บทเพลงดังกล่าวตนเองได้ประพันธ์ทำนองขึ้นโดยใช้เวลาน้อยที่สุดนับจากการประพันธ์ดนตรีขึ้นมา คือ ใช้เวลาเพียงแค่ 24 ชั่วโมงเท่านั้น จากปกติใช้เวลา 1 เดือน ด้วยความตั้งใจในการประพันธ์ขึ้นเพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน ตามการทาบทามของ บัณฑิต อึ้งรังษี ในการประพันธ์เพลงนี้นั้น ตนเองรู้สึกเหมือนได้ยินโน้ตเพลงลอยเข้ามา แล้วก็จดโน้ตเพลงที่ตนเองได้ยิน จากนั้นก็ส่งต้นฉบับไปให้คุณบัณฑิต ซึ่งในภายหลังตนเองได้กลับมาทบทวนตัวโน้ต แล้วพบว่า เมโลดี้ท่อนกลางนั้น เป็นตัวโด เร และโด (อีกหนึ่งออฟสเต็ป) เมื่อถอดตัวเลขออกมา จะได้ 1 2 และ 8 คือ วันที่ 2 มกราคม ปี 2008 ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ สำหรับเนื้อเพลงที่ใช้ประกอบการขับร้องในเพลงนี้นั้น แต่งขึ้นโดย นายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูล ซึ่งประพันธ์เนื้อเพลงได้ดีมาก ทำให้บทเพลงนี้สมบูรณ์แบบทั้งทางด้านทำนอง และเนื้อเพลง ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟังอย่างแน่นอน

สำหรับบทเพลง Elegy for a great person นั้น ได้รับการบรรเลงเปียโนโดย นายภูมิ พรหมชาติ นักเรียนทุนส่วนพระองค์ ซึ่งเป็นนักเรียนไทยที่อายุน้อยที่สุดคนเดียวที่ขณะนี้ศึกษาอยู่ที่ Royal College of Music กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยปัจจุบัน ภูมิ ได้รับทุนส่วนหนึ่งจากทางมหาวิทยาลัยด้วย สำหรับบทเพลงนั้น ขับร้องโดย นายศรันย์ สืบสันติวงศ์ นักร้องบาริโทน ที่สร้างผลงานการแสดงมาหลายเวทีแล้ว

ในส่วนของไฮไลท์ของงาน คงเป็นการแสดงเปียโน 8 มือ โดยนักเปียโนที่มากด้วยความสามารถ 4 ท่านด้วยกัน ได้แก่ นายภูมิ พรหมชาติ ซึ่งบรรเลงคู่กับ นายปรัชญ์ บุญดีสกุลโชค นายธารินทร์ สุภประกร ซึ่งบรรเลงคู่กับนายอัคร ยืนยงหัตถภรณ์ ในบทเพลง Egmont Overture for 2 Pianos

นอกจากนี้ ยังมีบทเพลงพิเศษที่ได้รับการประพันธ์ขึ้นจากนักประพันธ์ชาวอิตาลี ซึ่งจะแสดงโดยวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ปิดท้ายด้วยบทเพลงอันเป็นนิรันดร์กาล “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” ซึ่งแสดงโดยนักเรียนทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก ในพระอุปถัมภ์ฯ ทุกท่าน ร่วมกับวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

การแสดงดนตรีคลาสสิกเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แสงรุ้งมิจางหาย แสงนั้นนิรันดร” นั้น จัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายอาลัยแด่พระองค์ท่านโดยเฉพาะการแสดงดนตรีคลาสสิกในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 247 0028 ต่อ 4109, 4110