0 Items

ณรงค์ ปรางค์เจริญ

TH / EN

เป็นนักประพันธ์เพลงชาวไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงในระดับนานาชาติซึ่งเห็นได้จากรางวัลที่มีเกียรติอย่างมากอย่างเช่น Guggenheim Fellowship 2013, และ รางวัล Barlow Prize 2013 รวมถึงอีกหลายๆรางวัลด้วยกันไม่ว่าจะเป็น รางวัล Music Alive, 20th Annual American Composers Orchestra Underwood New Music Commission, American Composers Orchestra Audience Choice Award, Toru Takemitsu Composition Award, Alexander Zemlinsky International Composition Competition Prize, 18th ACL Yoshiro IRINO Memorial Composition Award, Pacific Symphony’s American Composers Competition Prize, และรางวัล Annapolis Charter 300 International Composers Competition Prize

อีกความภูมิใจของณรงค์คือการได้รับรางวัลจากประเทศไทยด้วยนั่นก็คือรางวัลศิลปาธร ในสาขาดนตรีร่วมสมัย ณรงค์ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในนักประพันธ์เพลง ที่เป็นผู้นำและทรงอิทธิพลคนหนึ่งในทวีปเอเชีย และมิใช่เพียงแค่ระดับเอเชียเท่านั้น ผลงานของณรงค์ได้รับการกล่าวขานและชื่นชมจากนักประพันธ์เพลงร่วมสมัยระดับนานาชาติมากมาย ตัวอย่างเช่นการกล่าวขานจาก Paul Chihara, Zhou Long, Augusta Read Thomas, and Yehudi Wyner. John Corigliano ได้กล่าวถึงผลงานของณรงค์ว่า "ร่วมสมัยและสามารถเข้าถึงได้" Chen Yi ยังได้กล่าวว่า "เป็นผลงานที่มีสีสัน และมีพลัง" สื่อสิ่งพิมพ์ชั้นแถวหน้าได้กล่าวชื่นชมผลงานของณรงค์ไว้มากมากเช่นกัน

หนังสือ Chicago Sun Times ได้กล่าวขานไว้ว่า "มีเสน่ห์สมบูรณ์ยิ่ง" และจากการแสดงผลงาน "Migrations of Lost Souls" ที่ Carnegie Hall ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 Corinna da Fonseca-Wollheim ผู้เป็นนักวิจารณ์จากหนังสือ New York Times Corinna da Fonseca-Wollheim ได้เขียนไว้ว่า "เป็นผลงานที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ผสมผสานกันระหว่างจิตวิญญาณกับสำเนียงเอกลักณ์เฉพาะของท้องถิ่นของเขาโดยถูกนำเสนออกมาจากการถักทอเสียงที่ฉลาดและปราณีตซึ่งมีความสวยงามอย่างละเอียดอ่อนทรอดแทรกอยู่" ผลงานของณรงค์ได้ถูกบรรเลงในหลายๆทวีปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในทวีปเอเชีย อเมริกา ออสเตรเลีย และทวีปยุโรปโดยวงดนตรีช้ันนำมากมากอาทิเช่น American Composers Orchestra, Annapolis Symphony Orchestra, Baltimore Symphony Orchestra, Bohuslav Martinů Philharmonic, China Philharmonic Orchestra, China NCPA Orchestra, German National Theater Orchestra, Grant Park Orchestra, Melbourne Symphony Orchestra, Minnesota Orchestra, Nagoya Philharmonic Orchestra, Oregon Symphony Orchestra, Pacific Symphony, Shanghai Philharmonic Orchestra, Thailand Philharmonic Orchestra, Tokyo Philharmonic Orchestra, และ Toledo Symphony Orchestra โดยอยู่ภายใต้การอำนวยเพลงของวาทยากรชื่อดังมากมายอาทิเช่น Carl St. Clair, Steven D. Davis, Carlos Kalmer, Jose-Luis Novo, Mikhail Pletnev, และ Osmo Vänskä ผลงานของณรงค์ได้นำออกไปแสดงในสถานที่ชื่อดังรวมถึงเทศการการแสดงดนตรีระดับนานาชาติชั้นแถวหน้ามากมาย ตัวอย่างเช่น Grant Park Music Festival, Asia: the 21st Century Orchestra Project, MoMA Music Festival, Maverick Concerts: “Music in the Wood”, Beijing Modern Music Festival, Lincoln Center, Library of Congress, Le Poisson Rouge, และ Carnegie Hall โดยกลุ่มนักดนตรีและนักดนตรีชั้นนำอาทิเช่น The New York New Music Ensemble, Imani Winds, John Sampen และ Bennett Lerner

ณรงค์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of Missouri-Kansas City, โดยได้รับการสอนด้านการประพันธ์เพลงจาก Chen Yi นอกเหนือจากการเป็นนักประพันธ์เพลงอิสระแล้วนั้น ณรงค์ยังได้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ Community Music and Dance Academy of the Conservatory of Music, University of Missouri in Kansas City

ณรงค์ยังได้อุทิศเวลามากมายเพื่อสังคมอีกด้วย เขาเป็นคนก่อตั้ง Thailand International Composition Festival ซึ่งได้ดำเนินการมาเข้าสู่ปี่ที่ 10 แล้ว ปัจจุบัน ณรงค์เป็นนักประพันธ์เพลงประจำให้กับ วง Pacific Symphony ที่ Orange County, California และวง Thailand Philharmonic Orchestra อีกด้วย ปัจจุบันผลงานการประพันธ์ของเขาได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่โดย Theodore Presser Company

photo by: Sakchai Guy

Having known Narong Prangcharoen since he was a fledgling, teenage composer, I have been so happy and proud to watch his talent and his skill grow. With each new piece, he achieves more intensity and creates new and fascinating worlds. Performers, including myself, appreciate and enjoy the challenges Mr. Prangcharoen presents when he invents daring, sonority-expanding instrumental techniques. I look eagerly forward to each new creation.

Bennett Lerner, pianist